April April Araber


Avel och distansridning

 

Home Up

Wielogora 1981-2007 

Wielogora ( f.1981 d.2007 e. Grojor u. Wierzba. uppfödare Wilkesbacka arabstuteri) 8 avkommor.

            Wiotki (f.1985 e. Maz) utställd
            Wielizcka (f.1987 e.Maz) utställd silver
                       
Wainqeur (f.1991 e. Martin) uppf. Wilza arabstuteri
                        Wagoo (f.1992 e. Grambusz, uppf. Wilza arabstuteri)
                        Wielona (f.1994 e. Grambusz, uppf. Wilza arabstuteri)
                                    Wanima (f.2003 d.2005 e. El Catero, uppf. Stamnäs araber)
                                    Wyoga (f.2005 e. Aja Sanagor, uppf. Stamnäs araber) Utst 37 p, 4:a riks 2007
.
                        Wielita (f.1995 e. Medalj, uppf. Wilza arabstuteri,
                        Witia (f.1996 e.Garanti ,uppf. Wilza arabstuteri), utst 77,5 p riks 2006 1:a.
                               Wietnam (f.2003 d.2004 e.Om El Tanam) Uppf. Stamnäs araber)
                               Wivace (f.2005 e.Aja Sanagor, uppf. Stamnäs araber) Utställd riks 2007 4:a, Blommeröd 2007 4:1

                        Wieleida (f.1997 e. Zloty Rog, uppf. Wilza arabstuteri, 
                        Welzchopia (f.1998 e. Chopin, uppf. Ida Fransson)
 
            Walon (f.1988 e.Balon)

            Wilna (f.1990 e.Maz)
            Wystalka (f.1991 e. Martin) Distansritt 100 km, totalt 1025 km

                        Wielgomir (f.2005 e. Gomir) Distansritt 50 km
                        
Wasa (f.2008 e. Nipr)                                                                                                                                                Wielora (f.1992 e. Martin) Distansritt 60 km totalt 405 km
            Wulcan (f.1993 e. Martin) Distansritt 120 km, YRSM totalt 660 km
            Wiggen (f.1994 e.Martin) Ridskolehäst Sandbacka Western

Wielogora 14 år

Wielogora 3 år

 

Karin Gadde Jennische                                                     Vi sponsras  av Eclipse Biofarmab och Back on Track
Forsby 10
743 71 Björklinge     
Telefon: 018 3751 08 Mobil: 0707 77 68 61            Alla bilder och texter är privata och får inte kopieras. 
 Jennische@hotmail.com                                           Foto Karin och Sigrid Gadde Jennische, Anders Olsson om inte annat anges